Vi har hematologi i blodet

Boule Diagnostics AB är ett företag med ett starkt arv när det kommer till hematologitester. Vi utvecklade den första europeiska blodcellsräknaren och idag används våra instrument, reagenser, kalibratorer och kontroller av vårdgivare i hela världen. Boules produkter säljs idag i över 100 länder.

Vår blodanalys bidrar till att ge en av de första och viktigaste indikatorerna på ett sjukdomstillstånd och Boules system spelar en allt viktigare roll i att hjälpa bygga upp infrastrukturen för små och medelstora vårdgivare på både human- och veterinärmarknaden.

Boule är sedan juni 2011 noterat på NASDAQ Stockholm.

Boule Diagnostics VD Ernst Westman sammanfattar inledningsvis det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om vad som låg bakom den förbättrade bruttomarginalen i Q1, hur konkurrensbilden ser ut.

Finansiell kalender

Quarterly report second quarter 2016
2016-08-31

Quarterly report third quarter 2016
2016-11-09

Event

Välkommen att besöka oss på AACC 2016

2-4 augusti 2016, Philadelphia, USA. Monternummer 1454.

AACClog

Verksamheten i siffror

0

Nettoomsättning MSEK
(ökade med 8%)

0

Rörelseresultat MSEK
(minskade med 19%)

0 %

Bruttomarginal
(ökade med 1%)

0 %

Soliditet
(ökade med 1%)