Vi har hematologi i blodet

Boule Diagnostics AB är ett företag med ett starkt arv när det kommer till hematologitester. Vi utvecklade den första europeiska blodcellsräknaren och idag används våra instrument, reagenser, kalibratorer och kontroller av vårdgivare i hela världen. Boules produkter säljs idag i över 100 länder.

Vår blodanalys bidrar till att ge en av de första och viktigaste indikatorerna på ett sjukdomstillstånd och Boules system spelar en allt viktigare roll i att hjälpa bygga upp infrastrukturen för små och medelstora vårdgivare på både human- och veterinärmarknaden.

Boule är sedan juni 2011 noterat på NASDAQ Stockholm.

Boule Diagnostics f.d. VD Ernst Westman kommenterar framgångarna under 2016.

Finansiell kalender

Årsstämma
2017-05-11

Delårsrapport kvartal 1
2017-05-11

Delårsrapport kvartal 2
2017-08-31

Delårsrapport kvartal 3
2017-11-08

Event

Välkommen att besöka oss på AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo, San Diego, CA

30 Juli – 3 Augusti, Monter nr. 4357

Verksamheten i siffror 2016

0

Nettoomsättning MSEK
(ökade med 8%)

0

Rörelseresultat MSEK
(minskade med 19%)

0 %

Bruttomarginal
(ökade med 1%)

0 %

Soliditet
(ökade med 1%)